Александар Слијепчевић

Position: експерт за вршњачку едукацију

Александар Слијепчевић је рођен у Сиску, 02. Јула 1991. године. Основну и средњу Економску школу је завршио у Бањој Луци, након чега уписује Економски Факултет Универзитета у Бањој Луци. Дипломирани је економиста Економског факултета Универзитета у Бања Луци на смјеру „Менаџмент и предузетништво“. Свој пут, у пружању едукације по питању свеобухватних програма о здравим стиловима живота, је започео 2009. године, кроз ангажман у цивилном сектору и организацијама цивилног друштва.

Током година коoрдинисао је бројне пројекте неформалног образовања младих, кроз изградњу компетенција, вјештина и знања о здравим стиловима живота, превентивном дјеловању по питању насиља и коришћења социјалних кампања у области превенције насиља и очувању здравља, те је аутор приручника за рад са младима на ове теме. Сертификовани је тренер за имплементацију и обуку по приручнику „Програм Y – Иновативни приступи у превенцији родно заснованог насиља и промоцији здравих животних стилова код младића и дјевојака“ од стране CARE Balkans.

Дио је међународне мреже “Learn2change – Global network of educational activists“, која окупља активисте цивилног сектора из цијелог свијета који дјелују на пољу формалног и неформалног образовања, као и едукативне мреже лидерства „LEAD“ која има за циљ промоцију и изградњу лидерских компетенција младих кроз преношење међународних искустава на локални ниво.