Сексуалност

Сексуалност као појам представља изражавање сексуалних осјећања.

Дефинише се као скуп осјећаја, понашања, ставова и вриједности које се доводе у везу са сексуалном жељом и  идентитетом, те постојање сваког бића као, полног, родног и сексуалног.

Интегрални је дио људског развоја у свим фазама живота, па укључује физичке, психолошке и друштвене компоненте.

Може се представити и као дио друштвеног живота људи, на начин да сексуалност утиче на друштвене норме, а друштво утиче на начин на који се сексуалност може изразити.

На развој сексуалности утиче више различитих фактора, како по типу, тако и по времену у којем дјелују.

То су:

  • хормонске промјене још док је особа фетус у мајчином стомаку у току трудноће
  • генетске предиспозиције
  • лични експерименти у младости и сл.